Linki prawnicze

CIEKAWE I WARTOŚCIOWE STRONY PRAWNE

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu

Biblioteka Aktów Prawnych

Akty Prawne Unii Europejskiej

Główny Urząd Statystyczny

Portal Informacji Podatkowej Podatki.biz

Portal Informacji dla Przedsiębiorców Vat.pl

Portal Informacji Prawnej Infor.pl

Serwis Prawny gazety Rzeczpospolita

Gazeta Prawna w Internecie

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Odszkodowania

Lexto - egzekucja administracyjna w praktyce

Krajowy Rejestr Przedsiębiorców

Prawo imigracyjne

Rzecznik Ubezpieczonych

Urząd Stanu Cywilnego

Codziennik prawny

Odszkodowania UK

Forum Prawne - darmowe porady prawne

Świadczenia pośmiertne

Problemy celne

Bezpłatna wyszukiwarka KRS

Wyszukiwarka podmiotów w GUS wg NIP i REGON

Biuletyn informacji publicznej

 

ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ:

 

Prezydent RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sejm RP

Senat RP

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Edukacji Nauki

Ministerstwo Transportu i Budownictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Sportu

Ministerstwo środowiska

Ministerstwo Zdrowia

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Komenda Główna Policji

Urząd Patentowy RP

Służba Celna

Narodowy Bank Polski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Narodowy Fundusz Zdrowia

Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

Centrum Informacji Europejskiej

 

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ:

 

Najwyższa Izba Kontroli

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Dziecka

Główny Inspektorat Pracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

 

ORGANY WŁADZY SĄDOWNICZEJ:

 

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

Trybunał Konstytucyjny

Krajowa Rada Sądownictwa

 

SAMORZĄDY ZAWODOWE:

 

Krajowa Rada Notarialna

Naczelna Rada Adwokacka

Krajowa Izba Radców Prawnych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Samorząd Komorniczy

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów