Informacje dla studentów - Pedagogika

Uwaga studenci  5 semestru pedagogiki specjalność: Pedagogika Opiekuńczo - Prewencyjna!
Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Podstawy prawne i organizacyjne oświaty odbędzie się w dniu 15.02.2014 r. (sobota) o godz. 16.20 w sali E-24. Obecność obowiązkowa!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------