FAQ

Szanowni Państwo, z uwagi na szereg powtarzających się pytań kierowanych do mnie jako do osoby pełniącej funkcję Dziekana Wydziału Prawa oraz do pracowników Dziekanatu, zamieszczam poniżej zestaw najczęstszych pytań i odpowiedzi na nie. Dziękuje jednocześnie za zebranie wielu pytań od studentów przedstawicielom samorządu studenckiego – pani Justynie Łukomskiej i panu Stefanowi Prusakowi.

[OTWÓRZ FAQ]