Praktyki - Ekonomia

Wydział: EKONOMIA
Wzory dokumentów obowiązujących studentów kierunku Ekonomia do realizacji i zaliczenia praktyki.
1.Ramowy program praktyki (specjalność RiP)
2.Skierowanie na praktykę.
3.Zgoda zakładu pracy
4.Porozumienie w sprawie organizacji studenckiej praktyki.
5.Zaświadczenie o odbyciu praktyki.
6.Sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej.
7.Dziennik praktyk. 
8.Zaświadczenie o zatrudnieniu.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdują się w [pliki do pobrania]