Praktyki - Transport

Wydział: TRANSPORT

Wzory dokumentów obowiązujących studentów Wydziału Transportu do realizacji i zaliczenia praktyki.

1.Ramowy program praktyki (specjalność EPiUT)
2.Ramowy program praktyki (specjalność LiTT)
3.Skierowanie na praktykę.
4.Zgoda zakładu pracy
5.Porozumienie w sprawie organizacji studenckiej praktyki.
6.Zaświadczenie o odbyciu praktyki.
7.Sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej.
8.Dziennik praktyk. 
9.Zaświadczenie o zatrudnieniu.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdują się w [pliku do pobrania]