Praktyki - Informatyka

Wydział: INFORMATYKA

Wzory dokumentów obowiązujących studentów Wydziału Informatyki do realizacji i zaliczenia praktyki.

  1. Ramowy program praktyki (specjalność SiSK).
  2. Skierowanie na praktykę.
  3. Zgoda zakładu pracy.
  4. Porozumienie w sprawie organizacji studenckiej praktyki.
  5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki.
  6. Sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej.
  7. Dziennik praktyk. 
  8. Zaświadczenie o zatrudnieniu. 
     
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdują się w [pliku do pobrania]