Filologia - charakterystyka kierunku

Studia filologiczne należą do najpopularniejszych w Polsce, a filologie angielska, niemiecka, francuska, włoska i hiszpańska to obecnie najbardziej oblegane w Polsce specjalności na kierunku filologicznym. Popularność studiów filologicznych wynika m.in. z wymogów nowoczesnego rynku pracy. Dlatego na studiowanie filologii obcej coraz częściej decydują się nie tylko przyszli nauczyciele czy tłumacze języka obcego, ale również potencjalni literaci, publicyści, dziennikarze radiowo-telewizyjni, menedżerowie oraz politycy. Dodatkową zaletą studiów jest to, iż oprócz szeregu sprawności retorycznych i biegłej znajomości języka obcego oferują one pogłębioną refleksję kulturoznawczą wspartą na solidnej wiedzy o literaturze, historii i kulturze danego kraju. Tego typu kompetencje okazują się bezcenne w kontaktach międzynarodowych na wszystkich szczeblach.

           Absolwent studiów zawodowych na kierunku Filologia na wybranej specjalności: filologia angielska, filologia niemiecka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada on nie tylko szereg umiejętności komunikacyjnych - takich jak mówienie, pisanie, czy przekład w języku obcym - lecz również rozległą wiedzę na temat literatury, kultury i historii danego kraju. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania dydaktycznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia filologiczne są wiec podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent może zatem znaleźć zatrudnienie nie tylko jako nauczyciel języka obcego, ale również jako animator kultury, publicysta specjalizujący się w kulturze i literaturze danego kraju oraz tłumacz.
Studia zawodowe na tym kierunku trwają 6 semestrów (3 latał i kończą się złożeniem prac) dyplomowej/ licencjackiej w języyku obcym. Absolwenci otrzymują dyplom i tytułu licencjata filologii na wybranej przez siebie specjalności: filologii angielskiej, filologii niemieckiej.

Specjalności na studiach w ramach kierunku:
• Filologia Angielska
• Filologia Germańska

Dodatkowa oferta w ramach kierunku Filologia:
• Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych
 

Sylwetka absolwenta Wydziału Filologicznego WSM w Legnicy
Standardy nauczania: Standardy nauczania określone dla studiów zawodowych na kierunku Filologia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2040 z późn. zm.).
 

Absolwent licencjackich studiów filologicznych w ramach specjalności nauczycielskiej posiada szereg umiejętności komunikacyjnych takich jak mówienie, pisanie czy przekład w języku obcym oraz posiada rozległą wiedzę na temat literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, krajów niemieckiego obszaru językowego oraz podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia językowego oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego.
Absolwent opanował także praktyczne umiejętności w zakresie wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania dydaktycznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.