KONFERENCJA 10-11 KWIETNIA 2010

Tytuł: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-2010  [zobacz galerię zdjęć]

Termin: 10-11 kwietnia 2010 r.,

Miejsce: Qubus Hotel, 59-200 Legnica, ul. Skarbowa 2

Organizator: Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania przy WSM w Legnicy

Współorganizatorzy:
Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie
Fundacja Praw Podstawowych w Warszawie
Fundacja Promocji Prawa Europejskiego w Warszawie

Honorowy patronat: Prof. dr hab. Lech Gardocki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Komitet Honorowy Konferencji: A. Bentkowski, A. Czuma, T. Demecka, W. Demecki,  R. Kaczorowski; A. Kalwas, S. M. Królak, G. Kurczuk, K. Kwiatkowski, J. Piątkowski, B. Piwnik, M. Sadowski; J. Stępień.

Komitet Naukowy Konferencji: prof. S. Amandykowa, prof. L.R. Barroso,  prof. M. Chmaj, prof. K. Complak,  prof. Z. Ćwiąkalski; prof. K. Drzewicki, prof. T. Ereciński, prof. J. Filip, prof. L. Garlicki, prof. M. Grzybowski, prof. T. Iwiński, prof. J. Jaskiernia, prof. S. Kaźmierczyk, prof. L. Kubicki; prof. Z. Lasocik, prof. A. Łabno; dr H. Machińska, prof. M. Mazurkiewicz, prof. J. Mączyński,  prof. J. Oniszczuk, prof. S. Pajączkowski, prof. L. Pastusiak, dr J. Rychlik, prof. W. Sanetra, prof. K. Skotnicki, prof. W. Sokolewicz, prof. J. Symonides, prof. A. Szmyt; prof. A. Tatham; prof. R. Tokarczyk, prof. J. Wawrzyniak; prof. J.J. Wiatr, prof. R. Wieruszewski, prof. W. Wołpiuk, prof. S. Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. A. Wróbel, prof. M. Wyrzykowski.

Koordynator Konferencji: prof. Jerzy Jaskiernia  jerzyj@hot.pl

Sekretarz Konferencji: Justyna Radczak ,e-mail: j.radczak@wp.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Korfantego 4, 59-220 Legnica, Tel. +48 (76) 855 16 00; fax +48 (76) 855 16 24.

Języki robocze konferencji: polski, angielski, rosyjski (tłumaczenie symultaniczne).

Problematyka obrad:

 • prawne, polityczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania przekształceń systemów wymiaru sprawiedliwości;
 • konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości;
 • podejście niepozytywistyczne w systemach wymiaru sprawiedliwości;
 • gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
 • uwarunkowania realizacji wymiaru sprawiedliwości w rozsądnym terminie;
 • pozycja ustrojowa ministrów sprawiedliwości i ich powiązanie z systemem prokuratury;
 • wpływ standardów Rady Europy (m.in. orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) na systemy wymiarów sprawiedliwości (procedura akcesyjna; procedura monitoringowa);
 • efektywność wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 • wpływ Unii Europejskiej (faza przedakcesyjna, faza członkostwa) na systemy wymiaru sprawiedliwości;
 • oddziaływanie prawa europejskiego na funkcjonowanie sądownictwa.

Terminy:

 • 15 marca 2010 – ostateczne zgłoszenie gotowości udziału w konferencji oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 450 zł. na konto WSM w Legnicy (opłata obejmuje m.in.: dwa noclegi w Hotelu Qubus; całodzienne wyżywienie; materiały konferencyjne; publikację referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym);
 • 15 marca 2010 – rozesłanie uczestnikom zaproszenia na konferencję wraz ze szczegółowym programem;
 • 30 maja 2010 – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji (na adres elektroniczny koordynatora konferencji).

Zgłoszenie należy wypełnić oraz wysłać na adres mailowy lub korespondencji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (plik do pobrania-zgłoszenie)


Tekst referatu:

Objętość – ok. 1 arkusza wydawniczego (ok. 15 stron znormalizowanego maszynopisu komputerowego); czcionka – 12 (Times New Roman), odstęp – 1,5, przypisy u dołu. Streszczenie w języku angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu).