Prawo - Programy przedmiotów

SEMESTR ZIMOWY

1. Program przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa

2. Program przedmiotu: Prawo konstytucyjne - a

3. Program przedmiotu: Historia powszechna państwa i prawa

     Zagadnienia egzaminacyjne: Historia powszechna państwa i prawa

4. Program przedmiotu: Prawo rzymskie

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo rzymskie

5. Program przedmiotu: Prawo karne - a

6. Program przedmiotu: Prawo cywilne I - a

7. Program przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo międzynarodowe publiczne

8. Program przedmiotu: Elementy filozofii

9. Program przedmiotu: Język angielski - b

10. Program przedmiotu: Język niemiecki - b

11. Program przedmiotu: Prawo administracyjne - a

12. Program przedmiotu: Prawo cywilne II - a

13. Program przedmiotu: Postępowanie karne

      Zagadnienia egzaminacyjne: Postępowanie karne

14. Program przedmiotu: Prawo finansowe i finanse publiczne

      Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo finansowe i finanse publiczne

15. Program przedmiotu: Język angielski - d

16. Program przedmiotu: Język niemiecki - d

17. Program przedmiotu: Postępowanie administracyjne

     Zagadnienia egzaminacyjne: Postępowanie administracyjne

18. Program przedmiotu: Postępowanie administracyjne - komornicy

19. Program przedmiotu: Postępowanie administracyjne - stacjonarne

20. Program przedmiotu: Postępowanie cywilne

21. Program przedmiotu: Prawo handlowe

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo handlowe

22. Program przedmiotu: Prawo wyznaniowe

23. Program przedmiotu: Teoria i filozofia prawa

24. Program przedmiotu: Prawo ochrony środowiska

25. Program przedmiotu: Prawo ochrony środowiska  - komornicy

26. Program przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej

27. Program przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej - komornicy

 

SEMESTR LETNI

1. Program przedmiotu: Logika prawnicza

    Zagadnienia egzaminacyjne: Logika prawnicza

2. Program przedmiotu: Prawo konstytucyjne - b

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo konstytucyjne - b

3. Program przedmiotu: Podstawowe doktryny polityczne i prawne

    Zagadnienia egzaminacyjne: Podstawowe doktryny polityczne i prawne

4. Program przedmiotu: Historia państwa i prawa polskiego

    Zagadnienia egzaminacyjne: Historia państwa i prawa polskiego

5. Program przedmiotu: Podstawy technologii informacyjnej

6. Program przedmiotu: Język angielski - a

7. Program przedmiotu: Język niemiecki - a

8. Program przedmiotu: Prawo karne - b

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo karne - b

9. Program przedmiotu: Prawo cywilne I - b

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo cywilne I - b

10. Program przedmiotu: Podstawy socjologii

11. Program przedmiotu: Podstawy psychologii

12. Program przedmiotu: Język angielski - c

13. Program przedmiotu: Język niemiecki - c

14. Program przedmiotu: Prawo administracyjne - b

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo administracyjne - b

15. Program przedmiotu: Prawo cywilne II - b

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo cywilne II - b

16. Program przedmiotu: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

17. Program przedmiotu: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - ćwiczenia

18. Program przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo Unii Europejskiej

19. Program przedmiotu: Łacińska terminologia prawnicza

20. Program przedmiotu: Prawo gospodarcze publiczne

    Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo gospodarcze publiczne

21. Program przedmiotu: Prawo ochrony konkurencji

22. Program przedmiotu: Prawo ochrony konkurencji - Komornicy


PRZEDMIOTY DO WYBORU

1. Program przedmiotu: Metodyka pracy naukowej

2. Program przedmiotu: Metodyka studiów prawniczych

3. Program przedmiotu: Prawo dowodowe

     Zagadnienia egzaminacyjne: Prawo dowodowe

4. Program przedmiotu: Podstawy prawa niemieckiego

5. Program przedmiotu: Retoryka

6. Program przedmiotu: Wielokulturowość Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów

    Zagadnienia egzaminacyjne: Wielokulturowość Dolnego Śląska

7. Program przedmiotu: Wielokulturowość Dolnego Śląska - Komornicy

8. Program przedmiotu: Finansowanie samorządu terytorialnego

9. Program przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze