Praktyki - Filologia

Wydział: FILOLOGIA

 

 

Wzory dokumentów obowiązujących studentów Wydziału Filologii do realizacji i zaliczenia praktyki.

 

  1. Skierowanie na praktykę.
  2. Porozumienie w sprawie organizacji studenckiej praktyki.
  3. Dziennik praktyk.
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki.
  5. Sprawozdanie ze studenckiej praktyki zawodowej.
  6. Zaliczenie praktyk.
  7. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdują się w [pliku do pobrania]