Samorząd studenckiSAMORZĄD STUDENCKI WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

Samorząd Studencki jest instytucją, w której siłą napędową są Studenci i sprawy z nimi związane. Jesteśmy reprezentantem wszystkich studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Kierujemy się dobrem większości Studentów, podejmując głos w obronie naszych praw. Jesteśmy łącznikiem między społecznością studencką a władzami Uczelni. Opiniujemy i występujemy o zmiany przepisów dotyczących Studentów poprzez swoich przedstawicieli. Bierzemy udział w komisjach stypendialnych, Senacie Uczelni i Radach Wydziałowych, na których przedstawiamy sprawy i problemy wszystkich studentów.
Współpracujemy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako, że nie tylko nauką Student żyje, dbamy o rozwój szeroko pojętej kultury studenckiej, gdzie istnieje możliwość realizacji naszych zamierzeń w różnych dziedzinach – od naukowych poprzez kulturalne i artystyczne aż do sportowych i turystycznych.
Aktywnie uczestniczymy w organizowaniu corocznych Juwenaliów na terenie miasta Legnicy, imprez studenckich, rozgrywek sportowych, a także konferencji międzynarodowych.

CZY WARTO DZIAŁAĆ W SAMORZĄDZIE?

Odpowiedź jest prosta - oczywiście że tak! Jest to doskonała okazja, by już podczas studiów:

1.zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej,
2.nawiązać nowe znajomości, sprawdzić swoje zdolności organizacyjne i mentorskie, 3.patrząc przyszłościowo - jest to ważne chociażby z tego względu, że pracodawcy coraz częściej szukają właśnie osób kreatywnych i przedsiębiorczych,
4.działanie w Samorządzie to także szansa na uczestniczenie w różnego rodzaju seminariach i konferencjach, a więc podnoszenie swoich kwalifikacji.

Pliki do pobrania
Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy z dnia 20.12.2008 r.
Deklaracja dla Starostów