KONFERENCJA 16-18 KWIETNIA 2009

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60-lecia powstania Rady Europy oraz 20-lecia przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

Tytuł: Europa Środkowa i Wschodnia jako obszar demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka (Wpływ Rady Europy na przekształcenia systemowe w latach 1989-2009)

Organizator: Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania przy WSM w Legnicy

Współorganizatorzy:
Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie
Fundacja Praw Podstawowych w Warszawie
Fundacja Promocji Prawa europejskiego w Warszawie

Patronat honorowy: Sekretarz Generalny Rady Europy Terry Davis

Termin: 17-18 kwietnia 2009
Miejsce obrad: Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie

Patronat Honorowy: Terry Davis, Sekretarz Generalny Rady Europy

Komitet Honorowy:

mgr inż. W. Demecki,
prof. J. Mączyński,
prof. H. Bednarski,
mgr T. Demecka,
mgr S.M. Królak;

Komitet Naukowy:  prof. A. Całus, prof. M. Chmaj, prof. K. Complak, prof. R. Czarny, prof. K. Drzewicki, prof. L. Garlicki, prof. M. Grzybowski, prof. T. Iwiński, prof. J. Jaskiernia, prof. S. Kaźmierczyk, prof. K. Krzysztofek, dr H. Machińska, prof. M. Mazurkiewicz, prof. J. Oniszczuk, prof. S. Pajączkowski, dr A. Preisner, dr J. Rychlik, prof. K. Skotnicki, prof. J. Symonides, prof. R.A. Tokarczyk, prof. J.J. Wiatr, prof. W. Wołpiuk, prof. A. Wróbel; prof. A. Wyrzykowski;

Komitet Organizacyjny: dr J. Kusiak, mgr L. Laska, mgr J. Radczak, prof. A. Treutz.
Koordynator: prof. J. Jaskiernia
Sekretarz: mgr Justyna Radczak, tel: (076) 855 16 03, e-mail: j.radczak@wp.pl

Pliki do pobrania:

Zaproszenie - strona 1
Zaproszenie - strona 2
Zaproszenie - strona 3
Zaproszenie - strona 4

Plan konferencji