Informatyka - charakterystyka kierunku

Informatyka i coraz silniej związany z nią przemysł są najbardziej dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami wiedzy i techniki. Stale wzrasta popyt na fachowo przygotowane kadry, zapewniające firmom, które chcą utrzymać się na rynku, konkurencyjność i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii. Nic więc dziwnego, że wzrasta również zainteresowanie tą dziedziną wiedzy wśród absolwentów szkół średnich.

Przekazywaniem wiedzy w zakresie technologii informatycznych zajmują się przede wszystkim uczelnie politechniczne. Stale wzrastająca liczba młodzieży zainteresowanej tym kierunkiem studiów powoduje przeciążenie uczelni państwowych, które nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy wychodząc naprzeciw potrzebom w tym zakresie, w 2001 roku uruchomiła studia o profilu informatycznym.
Ukończenie studiów na Wydziale Informatyki zapewnia naszemu absolwentowi przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów z dziedziny projektowania i implementacji systemów informatycznych. Opuszczający mury naszej Uczelni absolwent ma wiedzę i umiejętności, które umożliwiają pracę w każdej z faz cyklu wytwarzania oprogramowania. Począwszy od sformułowania problemu, poprzez sporządzenie specyfikacji, opracowanie projektu, zakodowanie programów, aż do sporządzenia ich dokumentacji. Ukończenie studiów na Wydziale przygotowuje do wdrażania, administrowania i utrzymywania systemów informatycznych.

Program studiów zapewnia biegłą znajomość współczesnych języków programowania środowisk programowych komputerów sieci komputerowych, posługiwanie się profesjonalnymi narzędziami programistycznymi. Absolwent zdobywa również wiedzę teoretyczną z zakresu teorii automatów i języków formalnych, metod i technik programistycznych, teorii algorytmów, działania i budowy systemów operacyjnych, baz danych, i sieci komputerowych.

Nauka na inżynierskich studiach informatycznych w systemie dziennym trwa siedem semestrów. Studenci Wydziału informatyki studiujący w trybie zaocznym kończą naukę po ośmiu semestrach. Specjalizując się w zależności od swoich zainteresowań w dziedzinie korporacyjnych sieci komputerowych, systemów informatycznych w zarządzaniu lub inżynieria bezpieczeństwa komputerowego.

Dyplom inżyniera informatyka, otrzymany po zakończeniu studiów stanowi doskonały punkt wyjścia w poszukiwaniu kiwaniu pracy. Absolwenci Wydziału Informatyki znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się wdrażaniem infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowaniu). W firmach wytwarzających lub adaptujących systemy informatyczne. Nasi wychowankowie podejmują również prace we wszystkich instytucjach, firmach i urzędach stosujących techniki informatyczne.


Wybrane przedmioty grup treści podstawowych i kierunkowych:

• matematyka
• fizyka
• podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
• inżynieria oprogramowania                   
• języki i paradygmy programowania 
• algorytmy i złożoność obliczeniowa
• architektura systemów komputerowych 
• systemy operacyjne
• grafika komputerowa
• bazy danych   
• systemy wbudowane

Wybrane przedmioty grupy treści specjalnościowych:
                                                                                                               

• programowanie obiektowe                      
• podstawy kodowania i kryptografii
• technologie internetowe
• systemy informatyczne przedsiębiorstw
• bezpieczeństwo i ochrona danych
• projektowanie systemów bezpieczeństwa 
• technologie przetwarzania dokumentów elektronicznych
• bezpieczeństwo sieci komputerowych
• systemy webowe 
• systemy ekspertowe             
                                                             
SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU INFORMATYKA
STUDIA INŻYNIERSKIE (4-letnie)

• Systemy i sieci komputerowe,
• Inżynieria bezpieczeństwa informatycznego