Władze Wydziału Filologii

DZIEKAN
prof. dr hab. B. Nazaruk