Władze Wydziału Zarządzania i Marketingu

DZIEKAN

prof. dr hab. B. Nazaruk
 

PRODZIEKAN

dr Marek Józef Żukowski

PRODZIEKAN

dr Michał Markiewicz