Biblioteka

Dane teleadresowe:
Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy
ul. Korfantego 4
59-220 Legnica, woj .dolnośląskie


Kierownik biblioteki: mgr Janina Błaszkiewicz
Godziny pracy biblioteki:

ŚRODA OD 10:00 DO 18:00
SOBOTA OD 10:00 DO 18:00
NIEDZIELA  OD 10:00 DO 14:00


Informacje ogólne o Bibliotece WSM w Legnicy:
Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej gromadzi literaturę w zakresie prowadzonych kierunków studiów, przede wszystkim z nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych. Zbiory biblioteczne obejmują książki, broszury, wydawnictwa uczelniane i czasopisma naukowe. Poza książkami znajdują się także zbiory specjalne w postaci kast, płyt CD.
Gromadzenie się zbiorów odbywa się drogą zakupów, darowizn kadry nauczycielskiej oraz wymiany z innymi bibliotekami naukowymi. Obecnie trwają prace nad informatyzacją biblioteki, co umożliwi sprawdzanie zbiorów oraz ich zamawianie za pomocą strony internetowej uczelni.
Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej stanowi ważne ogniwo w sieci bibliotecznej miasta, ponieważ udostępnia zbiory nie tylko własnym studentom i pracownikom dydaktycznym, ale także społeczności akademickiej z całego miasta.