Kalendarz akademicki

UWAGA! SZANOWNI NAUCZYCIELE AKADEMICCY!
Prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji do dnia 30.09.2016 i przesłanie jej na następujące adresy mailowe: plany@wsm.edu.pl
 
DEKLARACJA[POBIERZ]

 UWAGA! W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 NIE MA PODZIAŁU NA TYGODNIE A I B. WSZYSTKIE KIERUNKI UCZĘSZCZAJĄ ZGODNIE Z PONIŻSZYM KALENDARZEM.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017(SEMESTR ZIMOWY I SEMESTR LETNI) - STUDIA NIESTACJONARNE


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016(SEMESTR ZIMOWY I SEMESTR LETNI) - STUDIA NIESTACJONARNE

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015(SEMESTR ZIMOWY I SEMESTR LETNI) - STUDIA NIESTACJONARNE


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014(SEMESTR ZIMOWY I SEMESTR LETNI) - STUDIA NIESTACJONARNE
 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013(SEMESTR ZIMOWY i SEMESTR LETNI) - STUDIA NIESTACJONARNE