STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta studiów podyplomowychW ofercie edukacyjnej WSM w Legnicy  oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia ważne miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Podczas przygotowywania programów tych studiów brane są pod uwagę zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym najczęściej zależy na pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu zupełnie nowych kwalifikacji czy też rozwinięciu zainteresowań. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia.

Oprócz stacjonarnych studiów podyplomowych z polskim lub angielskim językiem wykładowym na WSM w Legnicy  można wybrać również studia e-learningowe,czyli prowadzone  w indywidualnym trybie.

Obecnie na uczelni trwa proces, który ma sprawić, że zacieśni się współpraca wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych przy organizacji oraz podczas prowadzenia studiów podyplomowych. Ważnym elementem tych zmian jest tworzenie interdyscyplinarnych programów studiów, prowadzonych wspólnie przez kilka jednostek uniwersyteckich. Coraz częściej będą też stosowane nowe i zróżnicowane formy dydaktyczne. Słuchacze, oprócz uczęszczania na tradycyjne wykłady, będą brali udział w warsztatach i zajęciach kształcących umiejętności praktyczne.PROPONUJEMY:Masterof Business Administration (MBA)ExecutivesMaster of BusinessAdministration ( EMBA)GlobalExecutives  Master ofBusinessAdministration ( GEMBA)Doctor ofBusiness Administration  ( DBA or D.B.A)LLM (łac. Legum Magister, ang. Master ofLaws)Bezpieczeństwoi HigienaPracyZarządzanieUczelnia organizuje także Studia Podyplomowe na zamówienie.