PROMOCJA

UWAGA STUDENCI!!! PROMOCJA!!!

Utrzymując dotychczasowe studenckie przywileje, dodatkowo oferujemy:

- 10% obniżki opłaty czesnego dla Tych, którzy przed opłatą pierwszej raty czesnego wniosą opłatę za najbliższy semestr;

- 20% obniżki opłaty czesnego dla Tych, którzy przed opłatą pierwszej raty czesnego wniosą opłatę za przynajmniej dwa semestry;